Sprinkler Advies
brandbeveiliging in diverse overige gebouwen brandbeveiliging in opslaggebouwen en distributiecentra brandbeveiliging van gevaarlijke stoffen (PGS) brandbeveiliging in winkels en winkelcentra brandbeveiliging in productiegebouwen en fabrieken brandbeveiliging in kantoren brandbeveiliging in hotels
blusgasinstallaties sprinklerinstallaties lichtschuiminstallaties watermistinstallaties

SprinklerAdvies B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over ruim 30 jaar specifieke ervaring op het gebied van vast opgestelde brandbestrijdingsinstallaties in diverse soorten gebouwen.

Voor opdrachtgevers zoals architecten, installateurs en vastgoedbedrijven voert SprinklerAdvies B.V. overleg met belanghebbende instanties, maakt risicoanalyses en is met name toegespitst op het opstellen van UPD's.

SprinklerAdvies is op de hoogte van de diverse wetten, regels, normen en richtlijnen die van toepassing zijn op verschillende soorten brandbestrijdingsinstallaties .